torsdag 1 juni 2017

Info ang vägombyggnad

Från och med onsdag i nästa vecka så kommer vägen som vi ska bygga om (den gamla infartsvägen till de före detta skollokalerna) att vara helt stängd även för fotgängare och cyklister. Detta innebär att de som kommer cyklande eller gående söderifrån inte kommer att kunna ta sig till eller från skolan denna vägen, istället får de använda sig av gång- och cykelvägen som går längs med Tångvägen och in på den nya Ankarvägen som går fram till skolan eller andra gång- och cykelvägar runt omkring.

mvh
Lärarna i åk5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar