fredag 9 februari 2018

Engelskläxa v 7

Läxa i engelska till vecka 7 är att böja tolv oregelbundna verb. Eleverna ska kunna de två första formerna men den tredje är extraläxa. Här är verben:

get - got - got
go - went - gone
know - knew - known
lose - lost - lost
meet - met - met
read - read - read (OBS! andra och tredje formen uttalas som det engelska ordet "red")

give - gave - given
have - had - had
leave - left - left
make - made - made
put - put - put
run - ran - run

                                                                            Have a nice weekend! / Annika & Mats

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar