torsdag 23 november 2017

Träning inför prov i engelska


ENGLISH TEST year 6  - Prov onsdag 29/11 (6:1 och 6:2) och fredag 1/12 (6:3)

Textbook
p. 12 Elliott meets E.T                                                  words
p.13-14 E.T the extra-terrestrial                                    words, translate to Swedish
p. 16 Jen has changed schools                                       words
p. 20-22 The eartquake                                                  words, translate to Swedish
p. 26 I love cricket and films!                                        retell

Workbook
page                                                                               exercise
12-13                                                                             3, grammar
16                                                                                  5, words
17                                                                                  6, grammar
18                                                                                  2, words
21-22                                                                             3 a-b, grammar
27-28                                                                             4 a-b, grammar
31                                                                                  6, grammar
33-34                                                                             4, grammar

                                                                                          
                                                                                               Good Luck! / Annika & Mats

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar